Han kom også innom andre aktuelle tema fra matrikkelavdelinga, slik som:

  • faggruppe matrikkel
  • innhold i ny matrikkelforskrift og
  • matrikkelens rolle i det digitale samfunnet

Fra Kartverket Agder ga Maria Ellingsen en innføring i saksbehandling av navnesaker.

Åsulv Birkeland Stormoen fra Kartverket Agder (bildet under) presenterte ulike utfordringer med føring av bygning i Matrikkelen.

Presentasjoner

Presentasjoner fra fagdagen kan fås ved henvendelse til Åsulv Birkeland Stormoen ved Kartverket Agder.