Skip to content

Norge digitalt i Agder fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

Om Norge digitalt-samarbeidet

Kontaktpersoner