Referat/ oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Basisdatautvalg (BGU) for Agder fylke

Utvalget vil ha møter etter behov. Kartverket Agder har sekretariatfunksjon. 

Utvalget skal

  • behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata
  • videreutvikle rutinene for vedlikeholdsarbeidet innen Geovekst
  • foreslå prioritering av prosjekt
  • være bidragsyter til Geodataplanen
  • gjennomføre møter etter behov
Medlemmer i Basisdatautvalget for Agder fylke
RepresentererNavnKommer fra
Kommunene Agnar Tore Vaaje Vegårdshei kommune
Kommunene Steinar Aas Birkenes kommune
Kommunene Odin Refsnes Åseral kommune
Kommunene Eva Høksaas Kristiansand kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Statens Vegvesen
Landbruk Tore Haugum Fylkesmannen i Agder
Landbruk Una Glende Janson Fylkesmannen i Agder
Telenor Alf Ove Lindås Telenor
Nye Veier Per Terjesen Nye Veier
Energi Anne Helene Ruud Agder EnergiForsvarsbygg
Kartverket Lars Fredrik Gyland Kartverket Agder

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Agder: lars.fredrik.gyland@kartverket.no