Referater og presentasjoner fra utvalget sine møter finner du nederst på siden.

Fylkesgeodatautvalget for Agder fylke

Fylkesgeodatautvalget (FGU) for Agder fylke møter to ganger i året. Utvalget samordner geodataplanleggingen og utarbeider geodataplan med handlingsplan. Til geodatautvalget er det oppnevnt medlemmer fra kommunene, øvrige geovekstparter, fylkesmennene, fylkeskommunene, samt regionale statsetater. Kartverket Agder leder utvalget og er sekretariat.

Representanter til FGU er oppnevnt av Norge digitalt-/ geovekstpartene. Kommunenes representanter er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS).

Medlemmer i Fylkesgeodatautvalget for Agder fylke
RepresentererNavnArbeidsgiver
Kommunene Agnar Tore Vaaje Vegårshei kommune
Kommunene Steinar Aas Birkenes/ Lillesand kommune
Kommunene Marit Henriksen Valle kommune
Kommunene Odin Refsnes Åseral kommune
Kommunene Jan Christian Andersen Arendal kommune
Kommunene Håkon Heddeland Lindesnes kommune
Kommunene Eva Høksås Kristiansand kommune
Kommunene Terje Nuland Kristiansand kommune
Kommunene - Sirdal eller Lyngdal kommune
Statens Vegvesen Kirsti Høgvard Region sør
Landbruk Una Glende Janson Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder - Fylkesmannen i Agder
Fylkeskommunen Øystein Kristensen Agder fylkeskommune
Fylkeskommunen Astrid Heier Vegusdal Agder fylkeskommune
Energi Anne Helene Ruud Agder Energi
Kystverket Frode Skjævestad Kystverket
Telenor Lise Randi Bjørnstad Telenor 
Nye Veier Per Terjesen Nye Veier
Kartverket Lars Fredrik Gyland Kartverket Agder

alle dokumenter er i pdf.