Målsetting

Målsetningen med workshopen var å skape bevissthet omkring prosesser og metoder innenfor geodataarbeidet i kommunene.

Oppfølging av sak

Workshopen ble gjennomført som oppfølging av sak i fylkets geodatautvalg. Målsettingen var å få fokus på kommunale geodataplaner som et viktig virkemiddel for å oppnå en helhetlig og forutsigbar plan for geodataarbeidet i kommunene.

En kommunal geodataplan vil bidra til at etablering, ajourføring, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av geodata gjøres på en effektiv og formålstjenlig måte.

Drøfting av felles problemstillinger

Etter felles gjennomgang av eksempelutkast fra en tenkt geodataplan, ble det drøfting i grupper. Her ble det drøftet felles problemstillinger slik at deltakerne kunne jobbe med prosessen i forhold til geodataplan for egen kommune.

Spørsmål som ble diskutert var:

  • hva er målsetninger med en kommunal geodataplan?
  • hvordan sikre gode interne prosesser for kontinuerlig ajourhold?
  • hvordan planlegge fremtidige geovekstprosjekter? og
  • hvordan sørge for effektiv bruk av kart- og geodata i kommunal forvaltning?

Etter felles gjennomgang av gruppeoppgavene var det et tydelig engasjement for at en slik geodataplan var viktig for kommunene.