FDV-avtalene

FDV-avtalen regulerer det kontinuerlige ajourhold av Felles KartdataBase (FKB), samt drift, distribusjon, rettigheter og salg av basene.

Det er en avtale for hver kommune, og FDV-avtalen består av avtaletekst og vedlegg. Vedleggene til avtalen blir revidert etter hvert årsmøte.

Regionmøter i Innlandet fylke

Formål

Formålet med avtalen er å sikre at forvaltning av geodata som inngår i Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene, og skal samtidig sikre partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige Norge digitalt/ Geovekst-årsmøtene.

Forvaltningsrunder

Det arrangeres to årlige forvaltningsrunder for hver kommune i vårt fylke.

FDV-kalender 2020
RegionJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Sør-Hedmark          X            X3)  
Elverum-Solør        X            X    
SÅTE            X           X
Nord-Østerdal      X            X      
Hedmarken      X            X      
Gjøvik-regionen (inkl. Gran)        X            X    
Lillehammer-regionen    X1)            X        
Valdres    X2)              X      
Midt-Gudbrandsdal           X            X  
Nord-Gudbrandsdal      X              X    

1) FDV-runde med leveranse av geovekstprosjekt LACHOP82 Lillehammer-regionen FKB-B 2019
2) FDV-runde med leveranse av geovekstprosjekt LACHOP91 Valdres FKB-B 2019
3) FDV-runde med leveranse av geovekstprosjekt LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020

Endringer av planen underveis i året kan forekomme på grunn av kommunens ønsker eller forsinket firmaleveranse. Beskjed vil da bli gitt til partene.

Originaldataverter

Originaldatavert er den part som har ansvaret for vedlikehold av originalen av det enkelte primærdatasett
definert inn under FKB.

Forpliktelser ved å være originaldatavert

  • Sørge for å innhente data fra andre samarbeidsparter og oppdatere datasettet
  • Levere datasettet ferdig oppdatert og kontrollert til Kartverket ved hver ajourholdsrunde

Denne jobben får originaldataverten betalt for gjennom FDV-avtalen.

Fordelen med at kommunen er originaldatavert er at sannsynligheten for å fange opp endringer i kommunen er større med lokalkunnskap. Dette forutsetter at kommunene har forvaltningssystem for geodata, kompetanse og nok folk til å levere tilfredsstillende datasett til ajourholdsrundene.

I de kommuner dette ikke er tilstede, er Kartverket originaldatavert.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Innlandet: Bjorn.trygve.Haugen@kartverket.no