Klikk for større bilde

Totalt er det 66 historiske ortofotoprosjekt i fylket. Bildene er tilgjengeliggjort i Norge i bilder.

Samarbeidsprosjekt

De historiske ortofotoene er etablert gjennom et samarbeidsprosjekt. Scanningen av flybildene har for det meste foregått i USA, og ortofotoprodusent er COWI.

Flybildene dokumenterer godt arealbruken på 60-, 70- og 80-tallet. Mange steder har det skjedd store forandringer. Man kan enkelt sammenligne med nyere ortofoto i Norge i bilder. Vi håper at mange vil ha glede og nytte av disse historiske opptakene!

Bakgrunn for prosjektet

Det har vært ønske om å bevare og tilgjengeliggjøre historiske flybilder blant flere aktører. Det pågår derfor arbeid for å skanne historiske flybilder og produsere ortofoto (målestokksriktige bilder) rundt om i landet. Bildene blir etter endt prosjekt tilgjengelige i «Norge i bilder».

Norgeibilder.no

Dermed kan offentlige saksbehandlere, utdanningsinstitusjoner, jordskifterettene, landbruket, private firma og allmennheten dra nytte av denne arven. Arealforandringen over tid kommer til syne på en oversiktlig og spennende måte.

Om historiske ortofoto (pdf)

Hovedfaser

Som grunnprosjekt inngår flyoppgavene tilknyttet førstegangs økonomisk kartverk (ØK) i målestokk 1:15 000. Utover dette skannes enkeltoppgaver som er av interesse lokalt.

Prosjektet vil inndeles i følgende hovedfaser:

  1. Forberedelse – Valg av flyoppgaver, kostnadsoverslag/-deling, partsavtaler. 
  2. Skanning/digitalisering av valgte flyoppgaver
  3. Ortofotoproduksjon