Arbeidsutvalg for plan- og temadata - Innlandet fylke (AU-tema)

Utvalget skal være en møteplass hvor partene i Norge digitalt i fylket presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata.

Utvalget skal:

  • Være arena for gjensidig erfaringsutveksling og samhandling med Temadata Innlandet hvor målet er å sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse.
  • Gi innspill til geodataplanen innen plan- og temadata
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Sammensetning

  • Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
  • Representanter fra aktuelle Geovekst-parter
  • Fylkeskommunen
  • Fylkesmannen (andre fagområder enn Geovekst)
  • Eventuelt andre Norge digitalt-parter i fylket

AU-Tema for Innlandet fylke skal i 2020 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september der innspill til geodataplanen besluttes.

Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

 

Medlemmer i Arbeidsutvalg for plan- og temadata for Innlandet fylke (AU Tema)
NavnRepresentant forNavnVara
  Kommunene i Elverum-Solørregionen Erik Johan Hildrum  
  Kommunene i Gjøvikregionen Anna Ekrem  
  Kommunene i Hadelandsregionen Solveig Hallum  
  Kommunene i Hedmarkenregionen Lars Holen  
  Kommunene i Lillehammer-regionen Lars K. Hatterud  
  Kommunene i Midt-Gudbrandsdal Svein Jetlund  
  Kommunene i Nord-Gudbrandsdal Øyvind Pedersen  
  Kommunene i Nord-Østerdal Synnøve Kjønnsberg  
  Kommunene i Sør-Hedmark Roar Jonsrud Anne Kjersti Briskerud
  Kommunene i SÅTE-regionen Agita Freimane  
  Kommunene i Valdres Aud Berit Anmarkrud  
  Temadataforum Kristin Lierstuen  
  Fylkesmannen i Innlandet Espen Gudevang  
  Innlandet fylkeskommune Frode Hansen  
  Innlandet fylkeskommune Anne Engesveen  
  Statens vegvesen Region Øst Roger Bakkestuen  
  Kartverket Innlandet Yngvild Malmo (leder)  
  Kartverket Innlandet Ove Jørgensen  
  Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes