Arbeidsutvalget for basisdata (AU-Basis) for Innlandet fylke

Arbeidsutvalget for basisdata (AU-Basis) skal i hovedsak arbeide med samordning av basis geodata i fylket, spesielt med henblikk på prioritering av samarbeidsprosjekter innen Geovekst.

Utvalget skal:

  • Behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata inklusive matrikkelen
  • Gi innspill til kurs/kompetanseheving
  • Gi innspill til geodataplanen innenfor basis geodata
  • Være arena for erfaringsutveksling mellom regionsamarbeidene

Sammensetning

  • Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
  • E-verks representanter - velges blant E-verkene i fylkene (E-verks gruppa)
  • Representanter fra øvrige Geovekst-parter – utpekes av den enkelte part
  • Eventuelt deltakere fra andre relevante aktører

AU-Basis skal i 2020 møtes to ganger. Ett møte før sommeren og ett møte i september der innspill til geodataplanen besluttes.

Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

 

Medlemmer i AU Basis for Innlandet fylke
Representant forNavnVara
Kommunene i Elverum-Solør regionen Kristin Lierstuen Jarle Skoglund
Kommunene i Gjøvikregionen Svein Andreassen Kaisa Dokken
Kommunene i Hadelandsregionen Gro Nordal  
Kommunene i Hedmarkenregionen Stig Aage Melve Jan Ola Pedersen
Kommunene i Lillehammerregionen Lars Gredler  
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal Jon Helge Silli  
Kommunene i Nord-Gudbrandsdal  Stig Roar Mandal  
Kommunene i Nord-Østerdal Kristoffer Barhaug Kristin Aasen
Kommunene i Sør-Hedmark Kay Henning Kleverud  
Kommunene i SÅTE-regionen Agita Freimane Roar Moren
Kommunene i Valdres Erik Heiland  
Fylkesmannen i Innlandet (landbruk) Roar Kjær  
NVE, region øst Simon Helle Sørli  
Statens vegvesen Region Øst Kari Anne Midtvold Marius Øie
E-verkene Bjørn Helge Sebusæter  
E-verkene Tom Møller Berg  
Telenor Arve Morten Kristiansen  
Forsvarsbygg Per Gunnar Ulveseth  
Bane NOR Jon Haugland  
Innlandet fylkeskommune Anne Engesveen  
Innlandet fylkeskommune Frode Hansen  
Kartverket Innlandet Bente Kristiansen (leder)  
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes