E-verksgruppen for Innlandet fylke avholder 2-3 møter i året. På møtene har alle e-verk i fylket anledning til å delta. Nettselskapenes konsesjonsområder følger stort sett kommunegrenser, med noen mindre unntak.

Målsetting for E-verksgruppen for Innlandet fylke

  • Bidra til at nettselskapene får bedre nytte av Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet
  • Gjøre nettselskapene i stand til å levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen
  • Øke geodatakompetansen og være en samtalearena for e-verkenes geodatapersonell

 

Medlemmer i E-verksgruppen for Innlandet fylke
NettselskapNavn
Eidefoss Nett AS Steinar Dahlen
Eidsiva Nett Svein Arne Rakstang
Glitre energi Nett AS Asgeir Haugen
Gudbrandsdal Energi Nett AS Tor Lillegård
Nord-Østerdal Kraftlag SA Kai Ståle Holten
Skjåk energi Ole Martin Bårdseng
Stange energi AS Bjørn Helge Sebusæter
Sør-Aurdal Energi Nils-Martin Sætrang
Valdres Energi Anders Lundby
Vang Energiverk KF Dag Henning Bakkum
VOKKS Nett AS Vegard Dårflot
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes
Kartverket Innlandet Bjørn Trygve Haugen
Kartverket Geodatasamarbeid Geir Myhr Øien

Kontaktinformasjon

Kontakt ved Kartverket Innlandet er Bjørn Trygve Haugen: haubjo@kartverket.no.