Fylkesgeodatautvalget for Innlandet fylke (FGU)

Referat fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no 

Medlemmer i FGU fof Innlandet fylke 2020
Represant forEtatNavnArbeidsgiver
Kommunene   Siv Byfuglien (leder) Etnedal kommune
Kommunene Kongsvinger kommune Anne Kjersti Briskerud  
Kommunene Rendalen kommune Halgrim Breie  
Kommunene Gjøvik kommune Bård Nysveen  
Kommunene      
Veg Statens vegvesen region øst Jens Aabø  
Energi (Geovekst-forum representant) Eidsiva Energi Svein Arne Rakstang  
Energi Eidefoss Steinar Dahlen  
Tele Telenor Arve Morten Kristiansen  
Landbruk FM Landbruk Roar Kjær  
Landbruk FM Landbruk Espen Gudevang  
Fylkeskommune Innlandet fylkeskommune Frode Hansen  
Fylkeskommune Innlandet fylkeskommune Gunhild Haugom  
Jernbane Bane NOR Jon Haugland  
Øvrige ND-parter/ Skogbruk Mjøsen Skog Geir Korsvold  
Øvrige ND-parter NVE Region Øst Eli Øydvin  
Øvrige ND-parter Forsvarsbygg, Region Østlandet Frode Faraas  
Kartverket Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes  
Kartverket/ AU Basis Kartverket Innlandet Bente Kristiansen (sekretær)  
Kartverket/ AUTema Kartverket Innlandet Yngvild Malmo