Organiseringen av Norge digitalt i Innlandet fylke er i henhold til retningslinjer fra nasjonalt nivå.

Modellen er utvidet med noen grupper med ulike ansvarsområder.

Dette er:

  • «Lederforum for GIS»
  • E-verksgruppe
  • NOIS brukerforum og
  • GISLINE brukergruppe

Lederforum for GIS

«Lederforum for GIS» har som mål å diskutere strategiske tiltak samt gi GIS-satsingen i Innlandet fylke bedre lederforankring.

Oppgavene i lederforum skal ikke komme i konflikt med fylkesgeodatautvalget, men være et supplement.

E-verksgruppe

E-verksgruppen er en egen geodatagruppe for E-verk. Gruppen behandler ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata i fylket.

Alle E-verk i Innlandet fylke har anledning til å delta.

NOIS (Norconsult Informasjonssystemer) og GISLine (Norkart)

Det er også etablert GISLINE brukergruppe og NOIS brukergruppe for kommuner med samme GIS-løsning.

Disse gruppene er arena for erfaringsutveksling mellom kommuner samt iverksetting av felles tiltak. Dette kan være opplæring og utvikling av felles funksjonalitet.