Regionmøtene i fylket er en viktig del av samordningen i fylket, og har som mål å:

  • samle ulike fagområder i kommunene og parter på regionalt nivå til dialog
  • informere om aktuelle saker
  • gi innspill til kommende års geodataplan for Innlandet.

Første halvdel av dagen til seminar for saksbehandlere i kommunen.

Årets tema er «Kvalitet i kartet» avholdes i løpet av høsten.

Detaljer om regionmøter for Innlandet fylke 2020

RegionRegionkontakt
Kartverket
RegionkontakterDatoPåmelding/info
Lillehammer-
regionen
Ove Jørgensen Svein Inge Gausemel,
Lillehammer kommune
13.2

Avholdt

SÅTE1 Ole Th. Holth Agita Freimane 26.2

Avholdt

Nord-Østerdal Anita Høie Kristoffer Barhaug,
Tynset kommune
27.2

Avholdt

Hedmarken Bjørn Trygve Haugen Stig Aage Melve,
Hamar kommune
3.3

Avholdt

Sør-Hedmark Bente Kristiansen Anne Kjersti Briskerud,
Kongsvinger kommune
11.3

Avholdt

Elverum-Solør Ove Jørgensen Kristin Lierstuen,
Elverum kommune
Avholdt  
Gjøvikregionen og Hadeland Yngvild Malmo Bård Nysveen,
Gjøvik kommune
Avholdt  
Valdres Bente Kristiansen Lars Østby Hemsing,
Vang kommune
Avholdt

 

Midt-Gudbrandsdal Anita Høie Svein Jetlund,
Nord-Fron kommune
Avholdt

 

Nord-Gudbrandsdal Bente Kristiansen Øyvind Pedersen,
Lom kommune
Avholdt

 

1SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner