Skip to content

Kartverket Møre og Romsdal

Kartverket Møre og Romsdal har ansvar for etablering og drift av ein infrastruktur for geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Molde.

Kontakt oss

Tilsette ved Kartverket Møre og Romsdal

Telefon: 32118000

Besøksadresse
Grandfjæra 22B, 6415 Molde

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Postadresse
Kartverket Møre og Romsdal, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

Tinglysing

Alle spørsmål om tinglysing rettes direkte til

Tinglysinga i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunane

Nyhende

 • 22 Jan 2020

  Ortofoto frå kartleggingsprosjektet Ytre Sunnmøre 2019 er no tilgjengelege i Norge i bilder.

 • 18 Nov 2019
  Kartverket Møre og Romsdal

  GIS-dagen 2019

  Kartverket link to this page

  Kva for klimaavtrykk har maten din? Det var eit av spørsmåla elevar frå vidaregåande skular i fylket fekk bryne seg på under årets GIS-dag.

 • 1 Nov 2019
  Kartverket Møre og Romsdal

  Fagdag om marine grunnkart i Molde

  Kartverket link to this page

  Marine grunnkart var tema på årets fagdag om temadata hos oss på fylkeskartkontoret i Møre og Romsdal. Fagdagen kunne ikkje ha kome på eit betre tidspunkt ettersom vi kunne feire at regjeringa nettopp...

 • 28 Oct 2019
  Kartverket Møre og Romsdal

  Geodataplan for Møre og Romsdal

  Kartverket link to this page

  Ny geodataplan med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet 24. oktober 2019. Les meir om dei strategiske vala for planperioden her.

See all news articles