Utvalet har som oppgåve å ta opp saker vedr. etablering, forvaltning og vedlikehald av basis geodata, herunder og gje innspel til geodataplanen og kurs/kompetanseheving. Utvalet møtast normalt to gonger i året.

Arbeidsutval for basisdata i Møre og Romsdal
Representant forNavnKjem frå
Kommunane - Region1 Espen Bergø Herøy kommune
Kommunane - Region 2 Tor Even Pedersen Sula kommune
Kommunane - Region 3 Sindre Brunvold Sykkylven kommune
Kommunane - Region 4 Bjørge Stavik Aukra kommune
Kommunane - Region 5 Sigurd Stangvik Sunndal kommune
Kommunane - Region 6 Egon Haugslett Aure kommune
Energi Gunnar Ugedal Nordmøre Energiverk AS
Statens vegvesen Region Midt Turid Solheim Statens vegvesen Region Midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Odd Løset Landbruk
Kartverket Kari Aalvik Buset Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Geir Ingebretsen Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Trude Helen Fosse Lien Kartverket Møre og Romsdal