Oppgåvene er knytt til etablering, forvaltning og bruk av plandata og tematiske geodata. Utvalet skal gje forslag til aktuelle prosjekt, innspel til geodataplanen, og forslag til kurs/kompetanseheving innan fagområda.

Medlemmer i arbeidsutval for plan- og temadata
Representant forNavnKommer fra
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Suleyman Chukeli Miljøvernavdelinga
Møre og Romsdal fylkeskommune Even Tranmæl Plan og analyse
Statens vegvesen Turid Solheim Statens vegvesen region Midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal Martha Dybo Justis- og beredskapsavdelinga
Kommunane Finn Kjetil Viken Hustadvika kommune
Kommunane Marte Rødseth Kvakland Vestnes kommune
Kommunane Carlos Ruiz Rabelo Stranda kommune
Kartverket Sven Michaelis Kartverket Møre og Romsdal
Kartverket Kathrin Bögelsack Kartverket Møre og Romsdal