Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverkets avdeling i Bodø tilbyr å utføre en enkel kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner kommunene får inn til førstegangsbehandling.

Kontrollen vil blant annet bestå i om planene lar seg tegne opp i FYSAK / Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen

Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Nordland er Ole Kristian Furnes: ole.furnes@kartverket.no.