Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er en samling utvalgte kvalitetsdata som kan være relevante i plan- og byggesaksarbeidet. Data som inngår er blant annet temadata og FKB-data.

Kommunene i hele landet har fått i oppgave å velge sitt offentlige kartgrunnlag. DOK forenkler saksbehandlingen og gir bedre grunnlag for vedtak og beslutninger.

DOK i Nordland

Kommunene i Nordland har fått en innføring i hva DOK er og hvordan kommunen går fram for å velge sitt kartgrunnlag. Vil du vite hvilke datasett som inngår i din kommunes offentlige kartgrunnlag?

Gå til geonorge.no og velg kommunen i nedtrekksmenyen

Kommunene har flere fordeler av å velge datasett som skal inngå i kommunens DOK::

  • Et korrekt og oppdatert faktagrunnlag gir et bedre beslutningsgrunnlag
  • Bevisstgjøringen ved implementering av DOK i hver enkelt kommune hever fokus på og bruk av tematiske geodata
  • Datagrunnlaget blir det samme for alle som planlegger og skal bygge innenfor kommunens grenser.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Nordland er Anders Westlund: anders.westlund@kartverket.no.