Nordland digitalt arbeidsutvalg godkjenner fylkesgeodataplanen for Nordland, og gir tilbakemeldinger / innspill til Norge digitalt om aktuelle saker.

Geodataplan for Nordland.

Nordland digitalt arbeidsutvalg ble etablert på oppstartsmøte 1. og 2. juni 2005. Utvalget ledes av Fylkesmannen i Nordland og skal ha 10 – 15 deltakere. Medlemmene skal være de regionale Geovekst-partene og de største temadataprodusentene og -brukerne i fylket. Kommunene er representert med 4 medlemmer hvorav en skiftes ut hvert år. Nye medlemmer vedtas av arbeidsutvalget selv etter forslag fra Nordland digitalt sekretariat.

Medlemmer i Nordland digitalt arbeidsutvalg 
Representant forNavnArbeidsgiver
Fylkesmannen Monica Iveland (leder) Fylkesmannen i Nordland
Kartverket Finn Ørnes Kartverket Nordland
Nordland fylkeskommune Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune Håkon Roald Nordland fylkeskommune
Kommunene Steinar Langnes Narvik kommune
Kommunene Vesa Jäntti Bodø kommune
Kommunene Tom Johansen Alstahaug kommune
Kommunene Trude Fridtjofsen Rana kommune
Statens vegvesen Ingunn Jakola Statens vegvesen, Region Nord
Nordlandsnett Aksel Ørnes Nordlandsnett
Fylkesmannen, Miljø Sveinung Råheim Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen, Landbruk Geir Sund Fylkesmannen i Nordland
Jernbane Håvard Moe Bane NOR
Fiskeridirektoratet Mira Aasjord Fiskeridirektoratet region Nordland
Kystverket Anniken Nylund Aasjord Kystverket Nordland
Forsvarsbygg Ingvill Richardsen Forsvarsbygg

Kurskomité for arealplandata

Høsten 2007 opprettet Nordland digitalt arbeidsutvalg en kurskomité for arealplandata. Komitéens oppgave er kompetansebygging hos kommuner og private firma.

Medlemmene i Nordland digitalt kurskomité.