Dagskurset ble avholdt i i Bodø, Mosjøen og Lødingen der til sammen 66 deltakere deltok. 23 Nordlands-kommuner var representert, i tillegg til deltakere fra private firma og regionale etater.

Deltagerne skulle lære å vurdere kvalitet og innhold i kart benyttet i bygge- og delesaksbehandling og forstå mulige konsekvenser ved feil bruk av kart. Målgruppen var kommuneansatte og andre som arbeider med byggesaker.

Både foredrag og gruppearbeid inngikk i kurset. Deltagerne var ivrige og engasjerte i gruppearbeidet og flere gav uttrykk for at de syntes det hadde vært et interessant og nyttig kurs.

Program - felles for alle dagene

10.00 Åpning og innledning ved Anders Westlund, Kartverket Nordland

10.10 Litt om innhold, kvalitet og nøyaktighet på kart.Hva har det å si for henholdsvis manuell og elektronisk behandling? ved Jørgen Hansen, Bodø kommune

 • Forklare at kart er forskjellige:
  • Forskjellig innhold og tema
  • Forskjellig nøyaktighet og fullstendighet
 • Forskjellene avhenger blant annet av:
  • Hvorfor ble kartet laget? Hva er målet/ hensikten med det?
  • Hvilken kompetanse, hvilke ressurser og hvilket mål hadde den som laget kartet?
  • Hvor godt har kartet blitt ajourhold etter at det ble laget første gang? Hva finnes av faktaark, dekningskart, kvalitetsangivelse mv? Og er de gode nok? Og lett forståelige?

10.45 Eksempler på kart ved Anders Westlund, Kartverket Nordland

 • Presentasjon og gjennomgang av en del forskjellige kart:
  • Hvorfor kartet ble laget, hvem/hva det ble laget for, hvem det ble laget av mv.
  • Hvilken kvalitet og nøyaktighet har dette kartet/skal det ha? Og hvordan/hvor mye varierer kvaliteten og nøyaktigheten i kartet?
  • Foreligger faktaark, dekningskart og kvalitetsangivelse for kartene? Og hva sier de?
  • Hvor egnet er dette kartet i vanlig byggesaksbehandling? Er det bra nok? Og hva er alternativet til å bruke dette kartet?

12.00-12.30. Situasjonskartet ved Lars Christian Utvik, Bodø kommune

 • Hva kjennetegner et godt situasjonskart?
 • Hvordan lage et godt situasjonskart?

12.30-13.00. Mulige konsekvenser av å bruke feil eller dårlig kart i byggesaksbehandling ved Egil Johansen, Kommunal- og beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland

 • Hva skjer med byggesaken etter at den har forlatt saksbehandler? Og hva kan bli konsekvensene av å ha brukt et uegnet kart i behandlingen?

13.00-15.00. Gruppearbeid: Vurdere hvor godt egnet forskjellige kart er til byggesaksbehandling

 • Deltagerne får utlevert noen fiktive byggesaker og et eller flere kart til hver sak. Så skal de vurdere hvor godt egnet de forskjellige kartene er (og ikke er) til hver enkelt sak. Hva er alternativet til å bruke kartet?

15.00-15.45. Presentasjon av gruppearbeidet

15.45-16.00. Oppsummering, diskusjon og avslutning ved Anders Westlund, Kartverket Nordland