Quantum geografisk informasjonssystem (QGIS)

Plan- og Temadatautvalget (PTU) i Buskerud har jobbet i over et år med å forberede en workshop om «Laserdata og Flom». Det ble til slutt en arbeidsgruppe under PTU Oslo og Viken som gjennomførte workshopen på Sem Gjestegård 14. og 15. jan 2020.

Det har hele tiden vært et mål å få det til i gratis programvare, så valget falt på QGIS. Henrik Gulliksen Schüller er en QGIS entusiast som oversatte «Elveflom for dummies» fra ArcGis til QGIS. Dokumentet har gjennomgått flere runder med kvalitetssikring, og begynner å bli ganske trygt.

Raskt fulltegnet

Vi ble overveldet av interessen, og en uke før søknadsfristen var det 30 påmeldte og fulltegnet. Mange interesserte ble avvist. Deltagerne som fikk plass, viste stor interesse og entusiasme gjennom workshopen, selv om det var utfordringer.

Største utfordringen viste seg å være kommunenes egne datasikkerhetsregimer. Det er viktig å ha administrator rettigheter på PCn når man installerer QGIS. Det er ikke så vanlig i 2020.

Deltagerne beregnet først dreneringslinjer, så flomvannstand på et kursdatasett fra Øvre Eiker. Mange fikk også tid til å laste ned data fra egen kommune og begynne å gjøre tilsvarende beregninger på egne data.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er med

I tillegg til rene flomberegninger, delte Bernt Egil Tafjord fra Øvre Eker kommune en del eksempler han har opplevd som planlegger i kommunen, samt andre bruksområder for den nye høydemodellen:

  • ulovlige fyllinger
  • ulovlige brygger og
  • automatisk detekterte fornminner for å nevne noe

Fra NVE hadde vi også besøk av selveste Rune Brattli som er leder for overvannsseksjonen. Rune bekreftet at metoden som beskrives i dokumentet «Elveflom for dummies», er helt i tråd med NVEs beskrivelse av hvordan kommunene skal beregne aktsomhetskart for flom etter veileder 3/2015 (se nederst).

 

Bernt Egil Tafjord fra Øvre Eker kommune delte eksempler han har opplevd som planlegger i kommunen, samt andre bruksområder for den nye høydemodellen (Foto: Kartverket Oslo og Viken)..

Vellykket konsept

Det var god stemning under workshopen. Mange kommuner stilte med både GIS personell og fagpersoner fra VA/ Vedlikehold, noe som viste seg veldig fruktbart.

Workshop-formatet ble også veldig godt mottatt:

-En workshop fungerer bedre som en læringsarena enn å «sitte alene» på eget kontor, og jeg deltar gjerne på tilsvarende workshop, uttalte Kristine Andreassen Rælingen kommune da workshopen var over.

Oppfølging

Etter ønske fra deltagerne vil det bli arrangert en oppfølgingsdag før påske der vi ikke har noe fast program. Konseptet er at kommunene kan komme og sitte sammen og jobbe med flom i egen kommune. De vil ha tilgang til en QGIS ekspert, samt få hjelp og inspirasjon fra hverandre. 

Dele

Geovekst kommune valgte å støtte arrangementet under forutsetning av at konsept og dokumentasjon blir delt med andre interesserte. All dokumentasjon og presentasjoner vil bli gjort tilgjengelig for alle som er interessert.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Tom Joar Kristiansen i Kartverket Oslo og Viken dersom du har spørsmål/ ønsker dokumentasjon m.m. fra workshopen: tom.joar.kristiansen@kartverket.no