Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Hver kommune skal årlig ta stilling til og inngå avtale om hvilke DOK-datasett som skal være det offentlige kartgrunnlaget i kommunen. Disse datasettene skal det alltid tas hensyn til i kommunens planarbeid og saksbehandling. For å bli godkjent der må et datasett tilfredsstille strenge krav til datakvalitet og tilrettelegging. DOK-listen vil være en sammensetning av nasjonale DOK-datasett og kommunens egne DOK-data.

Plan- og temadatautvalg

Arbeidet med temadata blir koordinert av plan- og temadatautvalgene i hvert fylke. Disse består av representanter fra kommunen, fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens Vegvesen og Kartverket.

Kontaktpersoner ved Kartverket Oslo og Viken

Tom Joar Kristiansen og Irén Andersen