Skip to content

Norge digitalt i Oslo og Viken fylker

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

Om Norge digitalt-samarbeidet

Lokale prosjekt, møter o.l.