Målet med e-verksgruppen er å behandle ulike problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata. Nettselskapene har tilgang til data via Geovekst- og Norge digitalt samarbeidet. De skal også levere endringsdata i henhold til FDV-avtalen. Gruppen har som mål og treffes 2 ganger i året. Referat fra møtene ligger nederst. Vårens møte innstilt. Neste møte blir høsten 2020.

Medlemmer
EnhetNavn
Nore Energi AS Knut Borge
Uvdal Kraftforsyning SA Frank Skarpås 
Rollag Elektrisitetsverk SA Vegard Bekkeseth
Flesberg Elektrisitetsverk AS Tommy Angell
Hallingdal Kraftnett AS Asle Olav Garnås
Hemsedal Energi Roar Ulviksbakken
Krødsherad E-verk Espen Slevikmoen
Midtkraft Nett AS Eirik Manvik
Ringeriks-Kraft AS Petter Stokke
Øvre Eiker Nett Geir Wamstad
Glitre Energi Nett AS Asgeir Haugen
Norgesnett/ Fredrikstad Energi Åshild Utvik
Hurum Energiverk Margrethe Folkestad
Hafslund Nett Per Molund
Rakkestad Energi Jens Christer Hansen
Høland og Setskog Nett Erik Solberg
Trøgstad Elverk AS Trond Lier
Norges Vassdrag og energiverk (NVE) Ole-Petter Kordahl
Statens vegvesen Siri Jaren
Kartverket Francisca Quayson
Kartverket Tor Ivar Solsrud Majercsik
Kartverket Linn Varhaugvik Arto

Alle dokumenter er i pdf.