Tabellen gir en oversikt over prosjekter i 2019. Status på prosjektene oppdateres fortløpende. 

data publiseres på www.norgeibilder.no med mindre det står noe annet.

Akershus
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartLeveransedato fra firmaFirmaStatus
Nedre Romerike 2019 Aurskog-Høland, Sørum, Rælingen, Fet, Nittedal, Skedsmo og Lørenskog FKB-A, FKB-B og FKB-C ajourføring og nykartlegging samt laserskanning 5 pkt og for skogtaksering Nedre Romerike 15.11.19 Terratec  Rektifiserte bilder publisert.
GSD7 og GSD10
Asker 2019 Asker FKB-B ajourføring Asker 2019  1.10.19 Rambøll Rektifiserte bilder publisert.
Asker rekt. 2019

 

 Buskerud
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartLeveransedato fra firmaFirmaStatus
Numedal 2019 Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal FKB-B og FKB-C ajourføring og nykartlegging Numedal 1.12.19 (FKB)1.1.20 (ortofoto) Terratec

Rektifiserte bilder publisert.
Numedal rekt. 2019

 

Østfold
Navn på prosjektKommunerKartleggingstypeProsjektkartLeveransedato fra firmaFirmaStatus
Østfold FKB 2019

 

 

Rakkestad, Halden og Skiptvet

FKB-B ajourføring og nykartlegging Østfold 15.10.19 (FKB)15.11.19 (ortofoto) Terratec

Ortofoto publisert

FKB-data lagret i SFKB
Østfold Ortofoto 2019 Sarpsborg og Fredrikstad Ortofoto GSD 10 Sarpsborg - Fredrikstad 15.9.19 Terratec Ortofoto publisert.
Rekt. 2019

 

Nasjonal detaljert høydemodell 2018
BlokknrPunkt-tetthetFylkeKommunerStatus
A23 5 Akershus/Hedmark Nes, Sør-Odal, Kongsvinger Laserdata publisert på www.hoydedata.no