Skip to content

Detaljerte kartdata i Rogaland

Kartverket ved fylkeskartkontora har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Noreg digitalt.