Begge prosjektene utføres av Cowi og skal leveres til høsten.

Sandnes 2020

Kartutsnitt som viser området som er planlagt kartlagt i 2020.

Klikk for hele kartutsnittet.png

Ryfylke 2020

Klikk for hele kartutsnittet.png

Kartutsnitt som viser området som er planlagt kartlagt i 2020.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Rogaland: ole.lunden @ kartverket.no