Fylkesgeodatatvalet har medlemmer som er oppnemnde av kommunane, andre geovekstpartar, fylkesmannen, fylkeskommunen og frå regionale statsetatar. Kartverket Rogaland leiar utvalet og er sekretariat. 

Medlemmer i fylkesgeodatautvalet for Rogaland
PartRepresentantVara
Fylkesmannen i Rogaland, Forvaltningsavdelinga Anfinn Rosnes May Brit Jensen
Rogaland fylkeskommune, Regionplanavdelinga Astrid Espe Martin Vestnes Sæter
Statens vegvesen Geir Magnus Tungland Erik Lima
Sandnes kommune Åge Einar Djuve Kjell Olsen (Haugesund)
Eigersund kommune Jonny Monsen Ole Geir Grønås (Time)
Vindafjord kommune Marianne S. Rørtveit Torkel Risvoll (Sauda)
Andre etater John M. Klingsheim (Kystverket) Trygve Ravndal (Politiet)
Dalane Energi IKS John Kapstad Sigve Hamran (Lyse)
Kartverket Rogaland Steinar Wergeland Ole Lunden

Utvalet har to underutval, eitt for basisgeodata og eitt for plan- og temadata.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Rogaland er Steinar Wergeland: steinar.wergeland@kartverket.no.

Alle dokument er i pdf.