Kartkontoret i Rogaland har for tida åtte tilsette.

E-post Kartverket Stavanger: stavanger@kartverket.no 

På grunn av at mange har heimekontor kan ein ikkje bruke telefonnumra i lista. Ring 31 11 80 00 og få mobiltelefonnummeret til den du skal ha tak i.

NamnArbeidsområdeTelefonE-post (@kartverket.no)
Steinar Wergeland Fylkeskartsjef, Norge digitalt 51858852 / 95170515 steinar.wergeland
Ole Lunden Stedfortredar, FKB1, Geovekst, ortofoto 51858885 ole.lunden
Oddny Haugland FDV2, Geovekst 51858872 oddny.haugland
Henrik Løset Kontroll, innkjøp, arkiv 51858857 henrik.loset
Jon Moe FKBVegnett, Geovekst, laserdata 51858846 jon.moe
Roar Haugland Matrikkel, stadnamn 51858840 roar.haugland
Thoai Van Nguyen FKB, krinsgrenser i matrikkelen 51858856 thoai.nguyen
Sigbjørn Wik Geovekst, plan- og temadata, IT-drift, DOK3 51858818 sigbjorn.wik
June Breistein webredaktør (kontorsted Tromsø) 32118086 june.breistein

1 FKB = Felles KartdataBase

2 FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold

3 DOK = Det Offentlige Kartgrunnlaget