Kartverket Rogaland er sekretariat for fylkesgeodatautvalet i Rogaland, og utarbeider utkast til nye geodataplanar.

Utkastet er basert på mottekne innspel om kartleggingsbehov, ønska prioriteringar frå partane i fylket og føringar gitt frå myndigheitene.

Det er fylkesgeodatautvalet for Rogaland som vedtek geodataplanen og hovudsatsingsområda i planperioden. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Rogaland er Steinar Wergeland: steinar.wergeland@kartverket.no.

Til gjeldande Geodataplan for Rogaland fylke for perioden 2020-2023