Klikk for hele kartutssnittet.jpg

Adressering

Det er kommunane som skal fastsetje offisielle adresser til eigedommar i Norge, og Kartverket hjelper kommunane med arbeidet. Adresser og skilt skal sørgje for at alle på ein lett og forståeleg måte kan finne fram til bygningar, bustader og andre aktuelle adresser.

For å kunne finne fram raskt i ein naudsituasjon, kan vegadresser vere avgjerande for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdiar.

Status for vegadresser

28 av 43 kommuner i fylket har meir enn 95% vegadresser. Status for fylket er 95%, og for heile landet er status 96%.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Vestland: anne.lien @ kartverket.no.