Geovekst-planlegging er tema på møter i fylkesgeodatautvalet, og i tillegg vert det kalla inn til eigne møter i arbeidsutval for basis geodata når det er trong for dette.

Der me har referat m.m. frå møta, finn du dei nederst på siden.

Meldemsoversikta kjem

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for Kartverket Vestland: anne.lien @ kartverket.no

Alle dokument er i pdf.