Oppsummering m.m. fra møter i utvalget finner du nederst.

Medlemmer i fylkesgeodatautvalet for Vestland fylke
PartRepresentantVara
Fylkesmannen i Vestland Nils Erling Yndesdal (leiar)  
Fylkesmannen i Vestland Enisa Saracevic (nestleiar)  
Fylkesmannen i Vestland Tone Reinsnos Knutsen  
Vestland fylkeskommune Birgit Tansøy Monika Serafinska
Vestland fylkeskommune Max Koller  
Vestland fylkeskommune Jan Ove Stadheim  
Sogn Regionråd Bjørn Inge Fossen (Luster) Darek Hauderowicz (Vik)
HAFS-regionen (Hyllestad-Askvoll-Fjaler-Solund) Marius Aase Jørgensen (Hyllestad)  
Samarbeidsforum i Sunnfjord (SIS) Jan-Inge Seljevoll (Sunnfjord)  
Nordfjordrådet Asbjørn Tverberg (Stad) Sigurd Lunde (Stryn)
Bergen kommune Terje Helle Jan Erik Førde
Region Vest (Midthordland) Anne-Grethe Sangolt Hagenes (Øygarden) Torbjørn Steffensen (Bjørnafjorden)
Regionrådet Nordhordland IKS  Tommy Veland (Alver) Kjersti Furnes (Masfjorden)
Region Hardanger/ Voss Bjørn Vik (Kvam)  Olav Garvik(Ullensvang)
Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Bjarne Hetlesæter (Sveio)  Yngve Sagvaag Lunde(Stord)
Statens vegvesen Sara Beate Aspen  
Statens vegvesen Heidi Eiken  
E-verka Einar Tefre (Sunnfjord Energi)   
E-verka Ole Magnus Dybwad (BKK)  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Amund Frogner Borge  
Universitetet i Bergen Gidske Leknæs Andersen  
Kartverket Vestland Anne Lien  
Kartverket Vestland Solveig Otterå (sekretær)