Plandata

Ei viktig oppgåve vert å legge til rette for at kommunane leverer plandata til Norge digitalt og å få etablert digitalt planregister for dei kommunane som manglar dette.

Temadata

Hovudsatsinga vil vere arbeidet med det offentlege kartgrunnlaget (DOK). Vi vil også bidra til å få på plass fleire tur- og friluftsruter i den Nasjonale databasen for tur- og friluftsruter.

 

Medlemmer i PTU for Hordaland
PartRepresentantVararepresentant
Fylkesmannen i Vestland -  
Fylkesmannen i Vestland Hege Brekke Hellesøe  
Vestland fylkeskommune Max Koller  
Vestland fylkeskommune Hans-Christian Engum  
Statens vegvesen region vest (plan) Lars Ottar Sagstad  
Nordhordland Terje Villanger (Lindås)  
Midthordland Sven Selås Kallevik (Øygarden)  
Sunnhordland Yngve Sagvaag Lunde (Stord)  
Hardanger / Voss Hildegunn Furdal (Kvinnherad) Kjartan Thoresen (Kvinnherad)
Kartverket Vestland Aase Midtgaard Skrede (sekretær)  

Kontaktinformasjon

Kontaktperson Kartverket Vestland er Aase Midtgaard Skrede: aase.midtgaard.skrede@kartverket.no.