Fem nye stasjoner inn i CPOS

Siste torsdag i måneden er fast tidspunkt for teknisk vedlikehold på SATREF - Kartverkets kontrollsenter. På vedlikeholdet torsdag 30. april ble stasjonene Tønsberg (TONS), Sarpsborg (SARP), Hurum (HURU), Gjerdrum (GJER) og Brøttum (BROT) tatt inn i Kartverkets nettverk av geodetiske stasjoner.

– Disse fem stasjonene er kvalitetssikret og overtatt fra Leica Geosystems AS. Leica stilte stasjonene til disposisjon etter sin overgang fra egne basestasjoner til grunndata fra Kartverket. Vi ser på dette som en vinn-vinn situasjon, siden allerede etablerte stasjoner med høy nytteverdi kan komme alle aktører til gode, sier Tor-Ole Dahlø, produkteier for posisjonstjenestene i Kartverket.

Stasjonsnettverket er nå fortettet og brukere av posisjonstjenestene CPOS, DPOS, ETPOS og grunndata vil ha en ytterligere robusthet i området. Totalt består nettverket i dag av 255 stasjoner.

Oversikt over samtlige basestasjoner