Avtalevilkår for posisjonstjenester må leses igjennom før bestilling. I skjemaet må det krysses av for at avtalevilkårene godtas.