Skip to content

Kart på nett

Besøk Kartverkets ulike nettsteder med kart og kartdata, eiendomsinformasjon, stedsnavn, arealplaner og flyfoto.

Landkart, turkart, sjøkart, stedsnavn, fastmerker, luftfartshindre og en rekke av Kartverkets datasett. Du finner det meste på Norgeskart.no.

Read more

Geonorge er det nasjonale nettstedet for kartdata og annen geografisk stedfestet informasjon, både fra Kartverket og andre kartdata-produsenter.

Read more

Se eiendom (seeiendom.kartverket.no) viser alle eiendommer i Norge, eiendomsgrenser, eiendomskart og gårds- og bruksnummer.

Read more

Rettikartet.no er Kartverkets feilmeldingstjeneste for landkart. Her kan hele Norge være med: Rett, og bidra til å holde kartene våre oppdatert.

Read more

Se store deler av Norge som 3D-kart på dette nettstedet hvor vi legger ut detaljerte høydedata innhentet gjennom laserskanning fra fly.

Read more

Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet. Her er også historiske flybilder, slik at du kan se hvordan huset eller tettstedet ditt har utviklet seg.

Read more