Skip to content

Stadnamn/stedsnavn

Skrivemåte og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister, det offisielle registeret over stadnamn i Noreg.

Read more

Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker.

Read more

Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet.

Read more

Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis den interne saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp.

Read more

Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram.

Read more

Alle tradisjonelle norske stadnamn er ein del av språk og har ei opphavleg tyding. Men i daglegtale speler det lita rolle om vi forstår eit stadnamn.

Read more

Både Kartverket, Språkrådet og kommunen kan gi råd og svare på spørsmål om stadnamn.

Read more

Rettskrivingsreglane for norsk, samisk og kvensk ligg til grunn når skrivemåten for stadnamn skal fastsetjast.

Read more

Dárogiela, sámegiela ja kvenagiela riektačállinnjuolggadusat leat vuođđun go galgá mearridit báikenamaid čállinvuogi.

Read more