Hver referansestasjon i nettverket sender sine data til kontrollsenteret ved Kartverket i Hønefoss i sanntid.

Kontrollsenteret er kontinuerlig overvåket av en operatør i vanlig arbeidstid.

Kontrollsenterets viktigste oppgaver

  • Overvåke produksjon og distribusjon av korreksjonsdata for tjenestene
  • Overvåke referansestasjonene
  • Overvåke referansestasjoner og dataproduksjon som inngår i internasjonale prosjekter
  • Overvåke nettverket
  • Overvåke maskiner
  • Overvåke programvare
  • Overvåke leveranser av data til eksterne kunder
  • Besvare kundehenvendelser relatert til bruk av tjenestene
  • Sende ut driftsmeldinger