Skip to content

Nasjonal detaljert høydemodell

Dette er en ressursside med informasjon om status og planer for prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell. Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.