Innføring av SFKB

Pr. april 2019 oppdaterer over 80 prosent av kommunene sine FKB-data direkte i Sentral FKB.  Kartverket ønsker at også de resterende 20 prosent av kommunene skal bli med på opplegget.  I praksis gjøres dette ved at kommunen avtaler tidspunkt for innføring med sin systemleverandør og sitt lokale kartkontor.  Selve overgangen gjøres ved at systemleverandør setter opp systemet i kommunen og kopler seg på Sentral felles kartdatabase for oppdateringer og geosynkronisering til lokal FKB-kopi.

Se status for den enkelte kommune i Sentral FKB under forvaltningsinformasjon i Geonorge.

Leverandørløsning

Innføringen av direkteoppdatering av FKB-data er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt, der Kartverket står for det faglige innholdet, mens det er leverandørene Norconsult og Norkart som står for de tekniske løsningene for kommunene.
Det er kommunene som har et kundeforhold til systemleverandørene. Tilbud og bestilling av en klientløsning mot SFKB er en sak mellom kommunene og Norconsult eller Norkart.

Les også: