Skip to content

Prosjekt Grøn laser Søre Sunnmøre (GLaSS)

Prosjektet Grøn laser Søre Sunnmøre (GLaSS) skal gjennomføre datainnsamling med grøn laser som vil gje detaljerte data i kystsona ned til 5 meter under sjøkartnull. Saman med eksisteranda data kan vi då lage ein saumlaus terrengmodell mellom sjø og land for store deler av regionen.

Å djupnekartlegge på grunt vatn er ei utfordring. Kartverket har for fyste gong testa laserkartlegging av kystsona i storskala. Resultat og data frå prosjektet er no tilgjengeleggjort for allmennheita...

Read more

Datasett av kystsona på søre Sunnmøre er no tilgjengeleg på hoydedata.no. I januar 2018 vil det kome eit oppdatert datasett med mindre støy, samt terrengmodell for dei djupe sjøområda.

Read more

Fem kommunar på Søre Sunnmøre har fått laga marine grunnkart som har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har sett før.

Read more

Det er fem kommunar på Søre Sunnmøre kor Kartverket skal kartlegge kystsona ved hjelp av lasermålingar (LiDAR) frå fly.

Read more

Gjennom prosjektet Marine Grunnkart Søre Sunnmøre har ein fått frigjeve detaljerte ...

Read more

I 2014 hadde Kartverket eit pilotprosjekt kor vi testa sjømåling (datainnsamling) med grøn laser i kystsona. Djupnedata samla inn i prosjektet er frigjeve og kan bestillast.

Read more