Skip to content

Matrikkeladresser

Matrikkeladresse er en tallrekke sammensatt av eiendommens gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer og undernummer. Denne «talladressen» kan eksempelvis se slik ut: 12/158/5-8.

Read more