Skip to content

Plandata

Geodata i plan som er gjenstand for vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser (jf. Kartforskriften § 2 Definisjoner).

Read more