Skip to content

Vegadresse

En vegadresse inneholder vegnavn og husnummer, for eksempel Fjellveien 6. Der man ikke har vegadresse, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på gårds- og bruksnummeret og som kalles matrikkeladresse.

Read more