Merk at veilederen gjelder Qgis versjon 2.x. Kartverkets WFS-tjenester fungerer foreløpig ikke i versjon 3.x av Qgis.

Kartverkets Web Feature Service (WFS-tjenester) finner du på Geonorge. Mer informasjon og veiledning om WFS-tjenestene her. Du kan også finne en generell veileder for WFS som er utarbeidet av Norge digitalt.

QGIS kan lastes ned her - det er et gratis program for å vise, redigere og analysere geografisk informasjon.

Bruk gjerne følgende tjeneste for å teste oppsettet: http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.matrikkelen-adresse?

Installere WFS 2.0-klient

For å bruke WFS 2.0 i QGIS versjon 2.x må du installere WFS 2.0-klient, som er et programtillegg til QGIS.

Start QGIS og velg "Programtillegg" og "Administrer og installer programtillegg".

Søk fram WFS 2.0 klienten og velg installer.

 

Bruke WFS 2.0 klienten

Etter installasjon skal dette ikonet vises:

Klikk på ikonet for å åpne menyen for WFS 2.0-klienten. Kopier og lim inn url til WFS-tjenesten:

Klikk GetCapabilities og velg Featuretype Vegadresse.


QGIS-prosjektets koordinatsystem vil normalt komme som forslag, men må ellers skrives inn.

Klikk GetFeature, og objektene lastes ned.Dataene skal da komme inn som et lag i QGIS:

For videre spørringer mot tjenesten kan du sette inn et tjenlig bakgrunnskart og zoome inn til ønsket område. Avgrens deretter WFS-spørringen ved å hake av for "Use current Extens as Bounding Box Filter".