Ifølge matrikkellovens § 21 er kommunen offisiell adressemyndighet og denne veilederen vil derfor være svært vesentlig for dem i arbeidet. Også for andre adressebrukere bør veilederen være viktig for forståelsen av adressetildelingen og -forvaltningen.

Adresseveilederen gir det komplette regelverket som kommunene skal følge ved adressering. I tillegg er det utarbeidet en håndbok i adressering. Denne er et supplement til Adresseveilederen. Håndbok i adressering har eksempler på maler til bruk for kommuner som skal gå over fra matrikkel- til vegadresser.