Skip to content

Forvaltning, drift og vedlikehold

Her finner du veiledninger, verktøy og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av datasett som inngår i FDV-avtalen, herunder FKB og plan.

Menneskeskapte og naturlige endringer i terrenget gjør at kart må oppdateres. Detaljerte kartdata (FKB-data) blir vedlikeholdt gjennom avtaler om forvaltning drift og vedlikehold (FDV-avtaler).

Read more

Informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB-Veg, FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti.

Read more

Veiledning for kommunalt ajourhold av bygningsinformasjon i matrikkel og FKB.

Read more

Informasjon om kurs i ajourføring av bygningsinformasjon

Read more

Gå til NIBIOs nettside for informasjon, veiledning og hjelp til ajourhold av arealressurskartene (AR5).

Read more

Arealplandata er et eget datasett som skal inngå i forvaltning, drift og vedlikehold-avtalene (FDV-avtalene).

Read more

FKB produktspesifikasjoner og de andre produktspesifikasjonene for etablering av kart- og geodata.

Read more

Teknisk informasjon om distribusjonen av data fra Sentral felles kartdatabase

Read more