Veiledningsmateriell for Geovekst

Last updated: 26.03.20

Logo til Geovekst

Veiledningsmateriellet er et hjelpemiddel for alle som samarbeider innenfor Geovekst.

Vi oppdaterer veiledningsdokumentene etter hvert som Geovekst-forum vedtar endringer.

Kontaktpersoner

  • Marit Bunæs ( leder av Geovekst-sekretariatet), e-post marit.bunaes@kartverket.no
  • Erik Perstuen (leder av Geovekst-forum), e-post erik.perstuen@kartverket.no
  • Einar Jensen, e-post einar.jensen@kartverket.no

Geovekst-forum

Geovekst-forum ledes av Kartverket og består av representanter fra hver av de sentrale partene.

Gå til forsiden for Geovekst