Forhåndskonfigurert prosjektfil for EA (Enterprise Architect)

Denne EA prosjektfilen inneholder hele SOSI-modellregister, samt dokumentasjonsmal, SOSI model validation og SOSI UML profil 5.0. Se installasjonsveiledning for hvordan den kan åpnes i EA.
Last ned SOSI modellregister (eap, 350 MB)

SOSI-dokumentasjonsmal for EA

Ny dokumentasjonsmal fra mars 2020 kan lastes ned her (xml). Se installasjonsveileder for hvordan du legger den til i Enterprise Architect.

Hvis du opplever problemer med den nye malen så kan du ta kontakt med standardiseringssekretariatet@kartverket.no
Du kan fortsatt laste ned gammel mal (xml) med tilhørende makro dokument (dotm).

ShapeChange Add-In for EA

ShapeChange brukes til å generere GML-skjemaer fra UML-modeller. Kartverket har videreutviklet og oppdatert den tidligere Add-In som var utviklet av Arkitektum AS.

Her kan du laste ned ShapeChange Add-In versjon 3.0 (.msi) (101 MB)

Ta kontakt med standardiseringssekretariatet@kartverket.no hvis du har spørsmål om dette.

SOSI-plugin i EA

Dette programtillegget er laget for å generere definisjonsfiler for SOSI-kontroll og SOSI-realisering fra UML-modeller. Som en del av plugin'en installeres det en SOSI UML-profil.

Plugin til Sparx Enterprise Architect (EA) er utviklet av Arkitektum AS.
Last ned SOSI plugin i EA versjon 2.0.0.28 (exe)

SOSI UML profil 5.0

Denne profilen for Enterprise Architect definerer standard stereotyper.
Last ned SOSI UML profil (xml)

SOSI Model Validation Add-In 1.0

Dette verktøyet er et tillegg til Enterprise Architect. Det er laget for å hjelpe deg med å sjekke om modellen din er i henhold til krav og anbefalinger i Regler for UML-modellering 5.0.

Last ned SOSI Model Validation fra kartverkets Github konto.

UML-modelleringsskript

Kartverkets GitHub konto har vi en håndfull skript som kan være hjelpsomme når du jobber med UML-modeller, for eksempel under utarbeidelse av modeller til produktspesifikasjoner. Skriptene er laget for Enterprise Architect. Kommentarer og spørsmål kan rettes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no

SOSI_ps

Program for å lage utgangspunkt for produktspesifikasjonsdokumentet.
Last ned SOSI_ps versjon 28.10.2013 (zip)

SOSI-kontroll/SOSI-vis

Nye brukere/maskiner kan installere programmene fra denne linken: SOSI-kontroll46B (exe, 70 MB).

SOSI-Kontroll/SOSI-vis er gratis programmer fra Kartverket for å kontrollere kvaliteten på innholdet i SOSI-filer. SOSI-kontroll kontrollerer om filene er syntaktisk korrekte i forhold til SOSI-formatet, om datagrupper er sammenknyttet geometrisk og om flatene er korrekte. Det kontrolleres også om de respektive datagruppene i filene er i samsvar med gjeldende produktspesifikasjoner.

SOSI-vis er et program som viser innholdet i SOSI-filer som kartbilder, og man kan derfra kjøre SOSI-kontroll. SOSI-kontroll kan også kjøres separat, men da uten visualisering. Begge programmene blir installert samtidig.

Hvis du har en versjon av SOSI-kontroll/SOSI-vis som er eldre enn siste versjon, 46B, datert 07. mai 2020, må du oppdatere. Litt informasjon om den siste versjonen av SOSI-kontroll:

  • Mulighet for å deaktivere advarsler om blindnoder (opsjon)
  • Baserer seg på nytt FYBA-bibliotek (rammeverk)
  • For å unngå problemer med administrator-rettigheter i Windows 7, lagres siste oppsett på brukerens område

De som allerede har installert programmene SOSI-vis og SOSI-kontroll, får automatisk oppdatering av programmene fra menyen Hjelp i SOSI-vis. I versjonskontrollen oppdateres også definisjonsfiler for SOSI-kontroll.

Avinstaller den gamle versjonen, last ned installasjonsfilen, lagre denne på en temporær katalog, for eksempel på  C:\Temp, og kjør installasjonen derfra.

Det anbefales at man installerer programmene som foreslått under installasjonen. Ta omstart på maskinen. Start SOSI-vis. Første gangen får du en melding som sier "Finner ikke sist lagret oppsett [...]".. Klikk bare OK, lukk programmet, og start SOSI-vis.

I enkelte tilfeller har noen opplevd at installasjonen eller versjonskontrollen ikke fungerer (brannvegg på maskinen). Man kan da starte programmet som administrator. Bruk høyre museknapp på ikonet, og velg "Run as administrator", eller "Kjør som Administrator".

Programmene kan benyttes for operativsystemene Windows 10, Windows 7, Windows XP, og Windows Vista. Microsoft NET-Framework, nyeste versjon, bør være installert på maskinen.

Ta kontakt med Kartverkets kundesenter på telefon 32 11 80 00 dersom du får problemer med installasjonen eller bruken av programmene.

SOSI-kontroll og definisjonsfiler

Definisjonsfiler lastes ned automatisk gjennom versjonskontroll. Programmet oppdager nye definisjonsfiler, og man får opp et skjermbilde for å starte versjonskontrollen.

Definisjonsfilene er bygget opp i en katalogstruktur under C:SOSI-kontroll\def. Katalogstrukturen inneholder definisjonsfiler etter gyldige SOSI-versjoner for Arealis, Fagområde, FKB, Kartdata, Produktspes, SOSI-objektkatalog del 2, og Vegdata.

Definisjonsfilene er laget slik at de kontrollerer innholdet på SOSI-datafiler etter den spesifikasjonen som er valgt. Det anbefales at man benytter definisjonsfiler for produktspesifikasjoner etter hvert som disse finnes.